Мисия

Насърчаваме всяко прекрасно дете да има свобода на себеизразяването и да твори.

Стратегия

Стимулираме сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса, националните и местни власти с цел подобряване качеството на живот, образованието, културата, изкуството и възможностите за развитие на децата в България.

Цели:

Фондация  „Изкуството и детето” има за цел да открива, подпомага и развива таланта на деца в областта на културата. Чрез опознаване на  българското изкуство да осигури  преноса му към следващите поколения, като се потърсят съвременни форми и начини за популяризиране на  културното наследство. 

Да подпомага усъвършенстването на образователната система и методите на обучение в страната в областта на изкуството. 

Да съдейства за разработването на проекти в областта на изкуството с акцент върху изкуството за деца. 

Работа с деца в неравностойно положение, деца с трайни увреждания и специални потребности с цел да се подпомага и съдейства за усъвършенстването на образователната система и методите на обучение в страната в областта на изкуството. 

Да разпространява идеите за  ценността и богатството на културното многообразие и междукултурния обмен. 

Да подпомага и насърчава българските младежи и студенти в обучение и в научни разработки, свързани със значими проблеми в областта на  фолклора и културата. 

Да подпомага мероприятия на държавни органи и неправителствени организации в дейности, които съвпадат с целите на Фондацията.

Фондация „Изкуството и детето“ работи ефективно в областта на детското изкуство и неговото използване като универсален език, както за работа с деца в неравностойно положение, така за активното общуване на деца с увреждания с други деца за общи игри, рисуване или просто прегръдка. Особено активна е дейността на фондацията през последните две години. Работим за по пълно обхващане на децата и младежите в образователната система, създаване на по-добри условия за тяхната творческа изява и развитието на техния потенциал за бъдеща успешна реализация. Специалното ни внимание е насочено към откриване на потенциала и таланта на  децата. 

Основните ни цели са:

1. Обучение на деца, в сферата на изкуството включително в неравностойно положение, дарение на част от картините на социални центрове и детски болници.

2. Участие на деца и младежи и "отключване" на сетивата им за изкуството.

3. Достъп на талантливи деца в неравностойно положение до изкуството. 

4. Включването на интерактивни методи  за популяризиране на изкуството. 

5. Осмисляне на свободното време на деца и младежи чрез изкуство, както по време на учебната година, така и през ваканциите.

6. Увличане на децата по проектите и възпитанието им към благотворителност. 

7. Увличане на родители, учители, педагози  за общи дейности с децата.

8. Споделяне и разпространяване на добрите културни практики на утвърдени творци.

9. Популяризиране на проектите и  резултатите от тях.

10. Да се популяризира създаването на фонд от детски и младежки произведения на изобразителното изкуство.

11. Създаване на продукти от проектите  – Уникални книжки – помагала за самостоятелни занимания. 

12. Подпомагане на детски социални домове чрез даряване на продуктите от проектите  - книжки-помагала, картини, рисунки, кукли и др.

Дейности на фондацията    

През всички години активна работа в областта на изкуството, основната тежест и значение е била работата с децата. Водени от желанието да откриваме, подпомагаме и развиваме техния талант в областта на културата, сме подкрепяли и участвали активно в реализацията на множество проекти. 

За нас е изключително важно да успеем да доведем  всяка добра творческа идея-проект с детско участие до завършен край и реализация независимо дали подкрепяме изложби, прояви, конкурси, илюстриране на книги или др. 

С оглед социализирането и интегрирането на голяма част от децата с проблеми, ние работим активно с децата и изкуството. Нашите дейности са насочени към артсъбития, където чрез средствата на изкуството да се запознаем, да научим нещо ново, което да предадем и на другите. Да общуваме чрез творчество и познание, което да ни помогне да сме толерантни, добри и щастливи. 

Организираме общокултурни инициативи, събития и изложби в малцинствени общности. Провеждаме съвместни творчески арт прояви с деца от общообразователни училища и с децата със специални нужди за интегриране на децата с увреждания. Включваме ги в арт прояви от най-ранна детска възраст. 

Фондация „Изкуството и дето“ работи усилено и активно в проекти, които подкрепят всички деца и особено деца в неравностойно положение, деца с проблеми и деца с трайни увреждания за подобряване, привличането, адаптирането и задържането интереса им в детските градини и училищата. 

Създаваме уникален, творчески и интересен продукт, който надграждаме в годините. Това са книжки-помагала за работа с деца с увреждания. Всички помагала са предназначени за дарение на деца и на родители, които искат и имат нужда да постигнат образователен, културен и здравословен успех.

През всички минали години, работейки с децата, сме реализирали десетки изложби, прояви, конкурси, илюстриране и издаване на книги, създаване на пластики, помагала и кукли. В продължение на няколко години сериозна и отговорна работа поколения от деца участваха по проекта на фондацията за илюстриране на Българската фолклорната енциклопедия за деца. Ние успяхме да реализираме успешно илюстрирането на поредицата детски книги „Детска фолклорна енциклопедия” – 6 тома. Така също и книгата „Норвежки приказки” и книгата на Мадлен Алгафари, „Приказки за пораснали деца”. От всички тези книги имаме подбрани уникални графични рисунки на няколко поколения талантливи деца, на възраст от 7 до 16 години.

Друга сфера на активна дейност на фондацията е творческата работа с деца в ателиета и работилници по изкуство. В тази атмосфера създадените творби на децата участници се подаряват на деца – предимно на детски болници за активно лечение – МБАЛ Пирогов, Детска онкохематологична болница, Медицинска академия, Детската пулмология и много други, както на детски социални заведения и детски градини.

Голяма е активността на децата участници в проектите на фондацията. Реализация на хепънинги, рисунки на асфалт и много изложби. Изключително много и интересни са проявите на децата-художници на празниците на Район „Средец” - Столична община - за 1 юни, както и за Деня на София, за „Деня на бащата”, за Коледните празници и Коледния трамвай. 

Традиция са изложбите в галерия „Средец” към Министерство на Културата, свързани с дарителски кампании на фондацията. Фондацията реализира големи изложби на открито пред Народния театър, Борисовата градина в двора на дом „Надежда”, на празниците организирани от Столична Община Дирекция Култура, на Моста на влюбените до НДК и в зоопарка в София и в градинката пред „Кристал“. Всички тези прояви са подкрепяни активно от Столична Община Дирекция „Култура и Министерство на Културата.

От всички тези реализирани проекти фондацията събира детски рисунки за фонд за музей на детското изобразително изкуство.