Изложба ЧАС ПО ЩАСТИЕ – Арттерапия за деца

Културно събитие на открито артпространство в центъра на столицата. Изложба от картините на децата с трайни увреждания и подбор на избрани детски рисунки за фонда на фондацията за Музей на детското изобразително изкуство.

Проектното предложение и дейностите по него ще се осъществяват в град София. Основната работа ще е с децата със специални потребности, които са от 117 ОДЗ „Надежда“. Децата с трайни увреждания са активните участници. Арттерапията, която ще е часът по щастие и среща с изкуството, ще спомогне участниците да нарисуват картини за основната дейност по проекта, откриване на голяма изложба. Техните рисунки ще бъдат подбрани и съхранени като оригинали за фонда на фондацията за Музей на детското изобразително изкуство. Изложбата ще се реализира на открито в центъра на София. Столична Програма Култура на Столичната Община ще предостави мястото безвъзмездно за експозицията от картини на децата. Основната ни цел е активно включване и пряко участие на деца с трайни увреждания от най-ранна детска възраст в създаването на публично събитие – Изложба. Проявата и събитието ще е съпътствана с провеждането на един мултидисциплинарен подход. Заедно с тях, но в пасивна и подкрепяща роля, изявени деца художници подбрани от столичните училища и децата от ОДЗ „Надежда“, които са 170, също ще са в подкрепяща роля на активните участници ще бъдат увлечени по проекта. Всички заедно ще имат един празник на изкуството. Ще рисуват и ще достигнат до непроявените емоции и чувства нужни на специалистите работещи конкретно и индивидуално с тях, които са от различни области и владеещи АРТтерапия и изобразително изкуство. Това е метод, който позволява експериментиране с чувствата. Това са педагози-творци, художници, психолог, магистър по клинична психология, учител на деца с интелектуална недостатъчност и логопед, както и филолог който ще запази и изрази моментите на изява на децата и родителите в уроците по съпричастност. Ще насочим общественото мнение към модел, в който всички заедно да покажем, че сме едно цяло в търсенето и създаването на културни ценности.

Ние, художниците, виждаме как от всяко дете се излъчва светлина. Детската чистота оставя своя отпечатък върху хората, създава усещане за щастие, красота и светлина. Тези рисунки са светлина за всички ни! Може би във всяка картина се крие мъничко съкровище – потърсете го, намерете го! Въображението може да ни отведе навсякъде, където пожелаем!

Трябва да виждаме в детето завършена личност, да го уважаваме и да го зачитаме. Децата със специални образователни потребности са като всички други деца. Те имат същите социални нужди като своите връстници, те искат да имат приятели, да играят и да учат в безопасна среда, в която се полагат грижи за тях. Да ги обичаме и да ценим успехите им.

Успехът ражда успех.

Най-добрият мотив за тях е осъзнаването, че успяват. Ако всички проявяваме доверие към тях, и те самите ще повярват в себе си, в способностите си.

Тази изложба е нашето доверие в тях! Целта и не е създаване и показване на уникални рисунки и произведения на изкуството; тази изложба е израз на часа по щастие, който изживяхме заедно! Помогнахме на всяко прекрасно дете да има свобода на себеизразяването, да бъде себе си. Рисунките разкриват определени аспекти от вътрешния детски свят, пораждат определени чувства и мисли във всички ни, показват и разказват приказки!

Рисуването ни прави добри и ни помага да обичаме, само обич ни трябва!

Фондация „Изкуството и детето“

 

Чрез проекта „Час по щастие“ успяхме да създадем подходяща среда за различните деца, дадохме им възможност да изразят себе си. Това се отнася с особено голяма сила за онези хлапета, които имат комуникативни проблеми. Докато рисуваха с помощта на по-големите деца, те усещаха, че се справят, добиваха самочувствие и чрез различни техники създаваха творчески продукт – рисунка. За децата от аутистичния спектър е много важно да научат пътя, по който се върви от едно действие до друго и се стига до крайния резултат. По отношение на тези деца част от терапевтичната и корекционна работа на специалистите се състои именно в това – установяване началото и края на задачата. С подготвената изложба и с нейното реализиране ще вдъхнем увереност на родителите и на близките на тези деца, че малчуганите им също могат да успяват, да се легитимират като личности и успешно да се впишат в обществото ни.

Мария Врачева директор на 117 ОДЗ „Надежда“