Изкуството променя моя град

Проектът „Изкуството променя моя град“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма Европа 2021 от фондация Изкуството и детето 

Готови сме да започнем работа по проекта „Изкуството променя моя град“ с който ще надградим модел за устойчиви политики и социализиране на градски пространства. 

В „Работилница в действие“ ще обединим усилията на младите хора от училища и школи по изкуство в район „Нови Искър“. В „Работилница в действие“ ще обединим усилията на младите хора от дванайсетте села-кметства на района. Ще ги включим в дейности с които да покажем потенциала и възможностите им, като ги увлечем в правенето на „Въвличащо изкуство“. Ще ги провокираме да отворят сетивата си за откровен разговор по темата за насилието и омразата, като свободно изразят позицията си. Ще подберем, чрез анализ най-добрите създадени интерпретации и слогани и ще ги направим публично достояние. Ще подредим върху стара сграда в центъра на район „Нови Искър“ инсталация с послание за ДОБРОТО – не на агресивното поведение и не на насилието – изложба, която ще превърне сградата в галерия на открито. 

Проектът има идеята да акцентира върху социалния ефект, който ще използва изкуството, като обединител на общността. „Старата баня“ ще събере върху големите си прозорци и врати, творческите интерпретации на участниците, обединени около обща кауза. Моделът ще изследва готовността на младите хора да покажат къде е тяхната граница на смелост и лично да споделят за проблема с насилието, чрез своите рисунки. Заедно да потърсим път и начин за превенция и интервенция на насилието, омразата и тормоза. 

В това трудно време в което живеем в което всичко периодично се разпада на малки парченца, ние имаме вяра, че ще успеем със силата, волята и желанието на всички ни да съберем парченцата за да получим нова картина. Да, тя не винаги е красива за всички и в нея няма да видим това, което всички обичаме и харесваме, но ние ще съберем парчетата така, че да създадем, да изваем картината на доброто и на щастието.

---------

Дискутираме заедно със специалния ни гост, г-н Николай Николов от СОС и деца участници в проекта „Изкуството променя моя град“ от Читалище „Христо Ботев - 1907“ кв. Курило р-н „Нови Искър“. Говорим открито по трудни, тежки и важни теми. Изслушваме се взаимно споделяме информация и знания, задаваме въпроси и търсим решение, най-доброто за всички, а мнението на всеки един е важно, защото всички ние сме приятели! Ако някой се нуждае от индивидуална среща и иска да сподели нещо лично, ние сме с него и сме готови да го изслушаме! Смисълът на превенцията е да накара всички ни да се замислим в дълбочина и в детайли за насилието между хората, като проблем на човешките отношения. Разговорът с всяко дете в къщи, в училище в школи по интереси и всички други обучителни занимания не трябва да е списък с въпроси за отмятане. Децата, младите хора, изживяват дълбоко всеки свой ден, особено когато са подложени на агресия и върху тях има продължителен тормоз. Тогава, дори да не го показва с поведението си, те са много чувствителни, имат нужда от споделяне, защото не могат да се справят сами. Важно е да се окаже навременна и адекватна помощ, важно е да се говори с децата, това ги предпазва от въвличането им в рискови ситуации. Какво е насилие, какво е тормоз и как тормозът, независимо от това как се упражнява, е много сериозно, оставящо травматични следи действие, защото тормозеният не може да се защити със собствени усилия. С „Въвличащо изкуство“ провокираме участниците в проекта да отворят сетивата си за откровен разговор по темата, като свободно изразят позицията си.

Приемаме проекта „Изкуството променя моя град“ за отворено пространство в което със силата на изкуството казваме не на насилието и не на агресията. Вълшебни срещи имахме до момента с деца от Столична община р-н „Нови Искър“– от 170 СУ "Васил Левски" кв. Курило /5ти, 6ти и 7ми класове/, 179 ОУ "Васил Левски" – с. Доброславци, от с. Балша, с. Житен, с. Гниляне и от с. Драговищица /5ти, 6ти и 7ми класове/ – които учат в училището в с. Доброславци, младите хора от 176 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Негован /5ти, 6ти и 7ми класове/, децата от школата по изкуство от Читалище „Христо Ботев - 1907“ кв. Курило и децата от школата по изкуство от Читалище "Пробуда - 1921"   Всички те заявиха желание и участват в проекта, като експериментират чрез връзката творчество и иновации върху темата НЕ на насилието, НЕ на тормоза и омразата – Да на равенството, доброто и обичта. С изключителен интерес децата работят в „Творческата работилница“, приемат идеята на проекта и станаха нейни посланици. Погледнаха с очите на творец, свободни експериментират и доразвиват предложения модел. Чрез иновативен подход в изкуството участват активно и показват потенциала и възможностите си. Проектът успява да ги увлече в правенето на „Въвличащо изкуство“. Поглеждат с нови очи към образи, които чрез лесно достъпния софтуер, свободно използват. 

И така със силата на изкуството казват не на насилието и не на агресията. Не на незачитането на твоите чувства! Не на наричането с обидни думи и на подигравките! Не на нарушаването на личното ни пространство! Не на обидата и лошите думи, че не ставаш за нищо! Не на принуждаването на улицата от друг човек да правиш нещо против волята си! Не на някой да удря друг човек и не на някой да оказва натиск върху друг човек! Не на да те наричат с обидни думи и да ти се подиграват! 

Проектът акцентира върху социалния ефект, който използва изкуството, като обединител на общността. Сградата – „Старата баня“ в центъра на района ще събере върху големите си прозорци и врати, творческите интерпретации на участниците, обединени около общата кауза. Създадените рисунки – пана от проекта, ще превърнат сградата в галерия на открито за по-красива среда за живот, а младите хора – участниците са вълшебните посланици на ДОБРОТО!