Палитра на чувствата – Аз, различното дете

(АРТ ТЕРАПИЯ – ПРИКАЗЕН СВЯТ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЦА)

Проект на фондация „Изкуството и детето“ с подкрепата на фондация „Програмирай, Успех“

 

Новият проект на фондация „Изкуството и детето” – "Палитра на чувствата – Аз, различното дете“ е една Арт терапия – приказен свят за различните деца. 

Той надгражда проектите на фондацията свързани с рисуване, арт терапевтични сесии и творческа игра с децата. 

Щастливи сме, че наши партньори в тази отговорна работа по проекта е Фондация „Програмирай Успех“. Те подкрепят дейностите по проекта и застават до нас в каузата да работим за щастието и развитието на всички деца. Подкрепяме и обръщаме сериозно внимание на децата с увреждания, които имат много повече нужда да бъдат включвани в прояви и събития свързани с обучение, развитие, АРТ терапия и докосване до изкуството. 

                                                                

„Фондация „Програмирай Успех“ е създадена да помага на деца в неравностойно положение и да развива техния светоглед чрез изкуството. Изкуството, което помага на всички нас да разберем и обичаме живота такъв, какъвто е. За нас е важно всеки човек да може да изразява себе си и емоциите си. Изкуството предоставя чудесни възможности за това. Подкрепяме дейността на фондация „Изкуството и детето“, която работи с различните деца и им дава възможност да развият себе си, чрез цветовете на палитрата и свободата да творят вълшебства с четка или молив върху белия лист хартия.“

 

Това са думите на екипа на фондация „Програмирай Успех“ към нас и нашите проекти и ние сме изключително щастливи, че заедно поставяме начало на едно партньорство в подкрепа на децата и изкуството.

 

Заедно се опитваме да помогнем процесите на интеграция и социална изолация при децата с проблеми, като ги включим активното в културния живот на столицата. Помагаме им да бъдат активна част от проекти, които формират нови аудитории, интереси, развиващи културни традиции и познания. Работим с най-малките деца с увреждания, за които трябва да се полагат специални грижи, подкрепа и арт терапевтични дейности и тогава имаме реалните шансове да се получат, наистина добри резултати. 

 

За всички нас този проект е споделяне и разпространяване на добрите културни практики и борба със социалното изключване на различните деца и техните семейства. 

Чрез използване на методика от АРТ терапията, с екип от художници и психолози ще реализираме творчески сесии с различните деца. 

Опитът, който имаме ни позволява да надградим постигнатите цели в работата с тях и с техните семейства. Ще проведем активни АРТ терапевтични сесии с децата. Техните рисунки ще се създадат по време на целият АРТ терапевтичен процес. Така ще им помогнем по-ясно и точно да изразят преживявания, проблеми и вътрешни противоречия. Чрез нея, децата ще имат възможност да изразят емоции и преживявания. Психомоторни дейности, като рисуване, оцветяване и игра с хартия които предвиждаме, включват всички сетива, включително зрение, допир и звук. Разнообразието от материали, които ще използваме и дейностите от АРТ терапевтичния процес, който ще приложим, ще стимулират творчеството, самосъзнанието, самочувствието, комуникативни умения и психомоторното развитие. Целта ни е, чрез творческата дейност и опита, който имаме при работа с деца със сериозни комуникативни проблеми да достигнем до непроявените емоции и чувства. Постигайки това имаме алтернатива за комуникация и себеизразяване, начин за преодоляване на проблемите в общуването и изолацията на децата с увреждания. 

Целта е да им помогнем да изразят свободно своите скрити и непознати емоции. В изобразителните дейности в АРТ терапевтичните сесии от особена важност е съблюдаването на принципа за свобода, спонтанност, непреднамереност и емоционалност. 

Екипът на проекта включва художници, психолози и специални педагози. Участват доброволци – студенти от катедрите по изкуство и психология на Нов Български университет, които са наши приятели и с които фондацията се гордее.

 

Думите на един наш доброволец за „Различните деца“.

Виолета Крумова – млад и отдаден на децата и АРТ терапевтичната работа с тях, студент по психология, „гещалт консултант“ и активен участник в проектите на фондацията.

 

„Скъпи приятели и съмишленици на Фондация „Изкуството и детето“, както знаете, от няколко години ние, екипът на фондацията работим в подкрепа на различните деца. Те имат специфични потребности и общуват по различен начин със заобикалящия ги свят. Като всички други деца и те имат нужда от нашата безусловна обич и приемане. Тяхната свръхчувствителност определя нуждата от по-голяма сигурност и спокойствие - рутината за нас е дразнение, а за тях е сигурност. 

Комуникацията с тях е затруднена, а понякога липсва изцяло. Нуждата от по-специални грижи ни провокира да включим изкуството, като подкрепящо средство за изразяване на емоции, усвояване на умения и развитие на моторика. 

Сензомоторните дейности реализирани чрез изкуството дават възможност на детето да изследва все по-задълбочено усещането за „себе си“. 

Рисуването с пръсти в компанията на терапевта и художника подобрява неговото тактилно усещане и насърчава преживяването му за контакт и споделено взаимодействие. 

Различното дете има нужда от структурираност – да усвои „какво“, „кога“, „как“, „къде“ и „до каква степен“.  Ако сме достатъчно отворени да чуем и видим какво ни казва или показва „различното дете“, можем да го насърчим да изразява своите нужди по-осезаемо. 

 

С новият проект и дейностите, които ще поставят въпросите „какво“, „кога“, „как“, „къде“ и „до каква степен“ наистина ще ни помогнат да разберем неговите отговори“

 

„Хей, виждаш ли това, което виждам аз? Знаеш ли, че светът има много шарени измерения? Ако можеше да ги видиш и ти само! Вашият свят на възрастните е много подреден и скучен, а аз мога да възприемам много стимули едновременно, като например мога да чувам звукът на самолет много преди да можете вие възрастните да го видите в небето. И знаеш ли това е много вълнуващо, да си различен понякога е голям късмет. А понякога и малко страшничко. 

Знаеш ли, че обичам да прекарвам повече време със себе си – това ми носи голямо спокойствие, не си падам много по детските шумни игри. Чудните звуци от реалността, която ме заобикаля привличат цялото ми внимание, извинявай че не мога да ти обърна и на теб внимание. Да ти споделя ли една тайна? Имам си любими малки навичета и много обичам да си ги повтарям, правя ги всеки ден, а това теб много те изненадва. Е изпитвам и някои затруднения, понякога не мога да ти разкажа за моя свят, а как бих искал. Най-много ми се иска да можех да ти благодаря за всеотдайната любов! Да ти кажа ли още една моя тайна – ако знаеш колко много обичам да се гушкам! Затова те прегръщам при всяка възможност, така мога да ти покажа колко си ми ценен! И моето „обичам те“ е различно от твоето, но вярвам че виждаш пламъчетата в красивите ми очи! 

 

„Бъди различен – виж света през моите очи!“

„Гушни ме, много обичам!“

„Обичам сам да изследвам света и природата!“

„Хей, подай ми топката – и аз участвам!“

„Ела, да потанцуваме заедно на пръсти.“ 

„Не те разбирам, но ти не се сърди!“

„Хей, мога да смятам сложни цифри, а ти?“

„Леле, колко интересно – то се движи!“

„Моят свят има много шарени измерения.“

„Моето „обичам те“ е различно от твоето.“ 

„Благодаря ти за всеотдайната грижа!“

„Какви чудни звуци ни заобикалят, чуваш ли?“

„Вълнувам се когато рисувам!“

„Ех, че е весело да си изцапан с боички.“

„Виж, нарисувах слънце!“

„Знаеш ли, че имам различни таланти?“

 „Мога да ти кажа в кой ден от седмицата си роден.“

„Хвани ме за ръка, искам да ти покажа нещо!“

„Измислих как да те изненадам!“

 „Ела да порисуваме заедно!“

„Имам си любимо кътче вкъщи, а ти?!“

Виолета Крумова

 

Фондацията приема този проект, като надграждане на поставените цели за събиране на фонд от детски рисунки за Музей на детското изкуство. Място в него имат и децата с трайни увреждания. 

От всички работни часове ще създадем детски рисунки, които ще журираме и съхраним за архив на фонда. От целия архив, който имаме ще подберем двайсет от най-добрите рисунки, направени в АРТ терапевтичните сесии, които ще отпечатаме на картички и ще подарим за Коледа 2019-20 година. Така ще покажем на обществото неподозирани дарби в художествено творческите интерпретации на различните деца. Подарени на много хора, които ще ги получат като подарък, картички от детските рисунки, по най-добрия начин ще популяризират успехите на тези деца и на самия проект. 

Картичките ще имат текст, които е изказани думи от децата и изведени, като изречения от психолога от екипа на проекта, който работи с тях – нашата Вили. 

Текстът е преживяната емоция и изпитаните чувства от всички нас, заедно по време на АРТ терапевтичните сесии по проекта "Палитра на чувствата – Аз, различното дете“, за всяка рисунка – картичка е всеки един преживян миг 

Галерия със снимки