„ПАЛИТРА НА ЧУВСТВАТА“ ИЗЛОЖБА – Арт терапия за различните деца“

Проектът е финансиран от Държавна Агенция за хората с увреждания

ИЗЛОЖБА – „ПАЛИТРА НА ЧУВСТВАТА“, събитие с културна насоченост в най-голямото музейно пространство – Национална галерия Квадрат 500.

Чрез използвана на методика от АРТ-терапия, да реализираме културно събитие с рисунки на деца с трайни увреждания и комуникативни проблеми в най-голямото и емблематично място за изкуство – Национална галерия Квадрат 500. Изложба – публично събитие, децата са активните участници в проекта. Фондацията приема този проект, като надграждане на поставените сериозни цели за събиране на национален фонд от детски рисунки за Музей на детското изкуство. Място в него имат и децата с трайни увреждания. Детските рисунки ще се създадат по време на целият АРТ терапевтичен процес. Той ще се яви лечение за тях, чрез пластично изобразително творчество с цел изразяване на собственото психо-емоционално състояние. Арт терапията ще е свързващата линия, която ще помогне на децата с трайни увреждания да покажат скритите си възможности. Едновременно с това, АРТ терапията, като алтернатива за комуникация ще им помогне по-ясно и точно да изразят преживявания, проблеми и вътрешни противоречия. Изложбата ще покаже на обществото неподозирани дарби в художествено творческите им интерпретации. За първи път ще качим рисунки на деца с трайни увреждания на новата интернет платформа  – www.museuminnovations.eu.  Ще ги  съхраним за фонда и така те ще станат част от създаването на културна ценност. 

В последните три години бяха реализирани проекти, които са насочени към подобряване живота на различните деца. Организирането и откриването на изложби, които са завършек на проектите е една от основните дейности на фондация „Изкуството и детето“. В проектите са привлечени художници, учители, художници-педагози, арт терапевти, и психолози с опит и познание, които работят с децата. Подпомагаме и развиваме уменията им и провеждаме големи събития с тях в областта на културата. Така чрез тяхното активно участие успяваме да надграждаме българското изкуство и да осигурим преноса му към следващите поколения. Използваме нови съвременни форми и начини за популяризиране на  културното наследство. Подпомагаме усъвършенстването на образователната система и методите на обучение, чрез творчество, АРТ терапия и иновации. В тази система децата със СОП заемат специално място. От своето създаване фондацията се занимава с въпросите на детската психология, АРТ терапия, творчество и талант. Използваме изкуството и съвременните методи на интегрираната АРТ терапия при реализиране на изложби, културни събития и прояви с голямо обществено значение.

„ПАЛИТРА НА ЧУВСТВАТА“ – ИЗЛОЖБА – АРТ терапия за различните деца е важна и значима проява. За децата с трайни увреждания, които са участниците и за всички нас, тя е културно събитие което ще се проведе в най-значимото музейно пространство за изложби в столицата. За да постигне нужният ефект и социална значимост има поредица дейности, за които фондация „Изкуството и детето“ има опит, екип и капацитет, да ги реализира успешно. Проектът е иновативна идея за АРТ терапевтични прояви. Те са в основата за създаване на методика, която използваме при работа с децата с трайни увреждания. Ще търсим техните спонтанни емоции и ще ги увличаме в дейностите. Художествените способности или специална подготовка не е нужна при използване на рисуването в качество на терапевтично средство. Важен е самият процес, в който крайният продукт на творчеството помага да се намери и подпомогне психичния живот на децата. В дейностите с АРТ терапията в активните занимания ще подкрепяме изразяването на вътрешните преживявания, спонтанно и без притеснения за художествената стойност на рисунката. Тези рисунки, направени от децата участници са успехът, който ще постигнем заедно.

Децата със специални образователни потребности – синдром на Даун, аутизъм, детска церебрална парализа и други увреждания са като своите връстници. Те имат същите социални нужди и потребност от обич, приятели, игра и обучение. Имат нужда от грижа и безопасна среда, в която да израстват, да се развиват, да показват своите знания и успехи. Да бъдат част от значими културни, спортни и други прояви. Това ги кара да се чувстват значими и оценени от семействата си, от учителите и приятелите си. Когато по обективни причини това не е осъзнато от самото дете, не значи, че неговото семейство, не търси този свят за него. Всички ние като общество сме длъжни да създаваме нужната подкрепа на тези деца и техните родители. Всяко велико достижение е обвързано с фантазия. Динамичния принцип на фантазията се явява игра, която се счита присъща на всички децата и тя е несъвместима със сериозната работа. Приемаме АРТ терапията като творчески процес, който помага да се освободи тази игра и да се покаже гения, скрит в малкото телце на детето. Това ще е основното, което ще ни води в света на фантазията. Тогава детските рисунки ще са резултат на освободената енергия. Целта ни е да подпомогнем децата да направят промяна и да развият личностния си потенциал, чрез използването на художествени материали и похвати в една сигурна и защитена среда. 

Изложба е важно и нужно събитие, защото то ще създаде възможност да говорим открито за проблемите, които имат децата с увреждания и всички ние като общество. Създадените трайни контакти на фондацията с телевизионни културни предавания, които ще поканим да отразят завършващото събитие ще осигурят популяризацията на проекта и неговите резултати. 

Откриване на изложба „ПАЛИТРА НА ЧУВСТВАТА“ - виж повече ТУК

Галерия със снимки