Европа в София с младите българи – Нарисувай ми правата

Проектът „Европа в София с младите българи – Нарисувай ми правата“ е одобрен, финансиран и подпомогнат от Програма Европа 2018 на Столичната община.

Проектът „Европа в София с младите българи – Нарисувай ми правата“ е чрез иновативен подход да привлечем младите хора и децата и не само да ги запознаем с Европейската Конвенция за правата на децата но да ги включим активно да участват в него, като направят рисунки върху отделните текстове. Да им помогнем да разберат необходимостта от доброто познание на правата си, но да знаят, че имат и задължения.
Ще създадем информационно помагало, правно четиво с текстове от Конвенцията и с илюстрации – рисунките направени от децата участници в проекта. Ще създадем в „Правната работилница“ и любим герой, който да стане знак, символ между децата за лесно научаване и познание на детските права. Ще го разпространим чрез интернет пространството.
Познанието на правата и задълженията ще прекъсне порочния кръг на бедността и изоставането, всички ние, като общество трябва да работим за насърчаване на възможности, които помагат да се придобие образователен успех за младите хора от най-ранна, детска възраст. За да постигнем личностно развитие на всеки млад човек и за да може това да прерасне в младежки инициативи в подкрепа на всички, първо трябва да се намери интересен и иновативен подход. Ще използваме новите технологии и интернет, който децата използват активно при общуването помежду си.
Новите модели на обучение трябва да гарантират по-бързо и по-ефективно постигане на приетите в глобален мащаб образователни цели. Трябват ни хора, които вярват в себе си! За това е важно да изградим тази вяра от много ранна възраст. Да помогнем това да се случи в общността, важно е задържането на децата в детските градини и училище. Защото ако има реализирани чудеса на този свят, то щастието от познание и образованието на децата е най-голямото. Всичко това трябва да е равно и достъпно за всички.
Всички деца имат равни права. И всички тези права са взаимосвързани и еднакво важни. Конвенцията набляга на тези принципи и счита, че е от особена важност самите деца да осъзнаят и да зачитат правата си, както и тези на останалите. Особена роля в този процес имат родителите и всички ние възрастните преподаватели, учители и приятели.
Проектът „Европа в София с младите българи – Нарисувай ми правата“ е изграден върху приетата Конвенция за правата на детето, цели да покаже живота на децата в България през призмата на техните права. Идеята е да се популяризира този правен закон, като детските рисунки ще помогнат много по-лесно да се разберат, познават и използват основните права: Право на живот, право на име и гражданство, право детето да развие пълния си потенциал, право на семейство и семейна среда, право на информация, право на свобода на изразяване, право на лично пространство и личен живот, право на грижи и закрила, право на добър жизнен стандарт, право на развитие и образование, право на защита от експлоатация, сексуално малтретиране, лишаване от свобода и търговия с деца и др.
Избрани детски рисунки – илюстрации, направени от участниците в проекта ще се съхранят с цел надграждане на идеята за подбран архив от произведения за бъдещ Музей на детското и младежко изкуство, който фондация „Изкуството и детето“ създава.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

– На базата на основния ратифициран документ – Европейската Конвенция на правата на децата и необходимостта те да са запознати с нея, да се осъществят нашите хепъннинг, творчески срещи и обучителни сесии с деца от различни училища в столицата. Целта е да потърсим и да покажем тяхното ниво на познание, като ги запознаем с популярни права от конвенцията.

– Да включим децата активно в познавателен процес, като им покажем с творческата провокацията на рисунката, какви са образите на правата но и на задълженията. Да подберем заедно, образа на най-добрия предложен герой, който да стане символ, знак за общуване и познание на техните права. Целта е чрез обучение, иновация и творчество, младите хора да се включат активно в проекта, като сами ще участват в създаването на символа на правно помагало.

– Да направим дни на „Правна работилница“. Чрез хепънинг да проведем лекции и занимания, да научим децата, че са равни, че всички европейски държави-членки са ратифицирали Конвенцията. Да познават принципа, че Висшите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до тях.

– Проектът е творческа провокация към всички участници и позволява тяхното активно „включване”. Не на пасивни зрители а като директни участници и то заедно, като използваме интернет пространството. Ще дадем възможност за включване на най-малките деца, които ще участват със своите млади родители. Включване на иновативни подходи  за популяризиране и обучение в предложените инициативи. Запознаване и насърчаване на децата за повишаване на осведомеността в изкуството и популяризиране на изявите на децата чрез изкуството.
– Целта ни е от проведените срещи, лекции и уркшопи да създадем заедно с участниците образ на герой, който всички участници да познават и използват. Той ще е водача на правното помагало. Ще се използва, като анимиран герой при общуване в интернет пространството. Той ще помогне на децата текстовия материал за правата от Конвенцията, да се превърне в добро познавателно и образователно четиво. Това е изключително нужно за тяхното културното, икономическо и социално развитие.
– Избрани рисунки направени в работните сесии върху различни теми права и задължения ще се подберат. Те ще се съхранят с цел надграждане на идеята за подбран архив от младежки произведения за бъдещ Музей на детското и младежко изкуство, който фондацията създава.

В годината когато София е град домакин на Българското председателство на съвета на Европейския съюз. Проектът „Европа в София с младите българи – Нарисувай ми правата“ ще привлече младите хора и децата. Ще покаже и насърчи разбирането как чрез творчески и иновативен подход, ще се проведат обучителни сесии за запознаване на най-младите жители на столицата с трудната материя на правното познание. Ще запознаем и научим децата и младите хора какво е „Осъществяване на правата“. Ще представим как държавата предприема всички необходими мерки за осъществяване правата на детето, признати от Европейската Конвенция за защита. Ще направим дни на „Правна работилница“, чрез хепънинг ще проведем лекции и занимания за да научим децата, че са равни, че всички европейски държави-членки са ратифицирали Конвенцията. Това е началото на нужно познание от младите хора, които за да получат своето личностно, културно, икономическо и социално развитие първо трябва да познават своите права и да изпълняват своите задължения и отговорности.

Галерия със снимки