Новите очи на старите сгради

Проектът „Новите очи на старите сгради“ е одобрен, финансиран, и подпомогнат от Програма Европа на Столичната община. 

Създаване на модел за естетизация на стари сгради и превръщането им в място в конкретния проект в галерия на открито. Атрактивно арт пространство, място за привличане на повече хора и място за провеждане на различни мероприятия с обществена значимост в район „Нови Искър” град София.

Предварителен общ план за реализация на проекта:

Проектът ще бъде реализиран за три месеца. 

1. Проектът ще стартира: Средата на месец май – (12, 16) май 2016г.

2. Активно ще рисуват децата участници: Месеците май и юни 2016г.

3. Журиране, подбор на избраните детски картини, подготовка, сканиране и отпечатване на винил на картините-пана: Месец юли 2016г. 

4. Монтаж и експониране на готовите пана: Краят на месец юли 2016г.

5. След отпечатването и монтиране на картините-пана – изложбата на открито ще продължи да украсява района, колкото е необходимо!

Основни дейности на организацията свързани с конкретния проект:

1. Да създаде модел за устойчиви политики и социализиране на градски пространства. 

2. Да провокира и промотира нови по своята същност модели за социализиране на пространства с цел интересна и уникална арт-среда. 

3. Да създаде нов знаков център от изоставена, стара и неизползвана общинска сграда в периферен район на столицата, р-н „Нови Искър”. 

4. Да привлича младите хора и децата от ранна детска възраст, да опознават нови техники и методи и чрез изкуство да се включат в дейности в обществена полза. 

5. Усвояване на нови начини за популяризиране на културното наследство, чрез интересни форми и места с цел обогатяване на културния живот и повишаване на привлекателността на населените места.

Децата и младите хора, участници от район Нови Искър – всички отделни кметства, ще нарисуват картини за основната дейност по проекта. Те ще са основата при създаването на арт-таблата, които ще бъдат монтирани по прозорците на Старата Баня. Тези техни рисунки ще бъдат подбрани и съхранени като оригинали за фонда на фондация „Изкуството и детето“ за Музей на детското изобразително изкуство.

Цел на проектното предложение:

Проектът „Новите очи на старите сгради” има за цел създаване на устойчиви и трайни политики при утвърждаването и разработването на модел за социализиране и облагородяване на градско пространство. Идеята за създаване на знаков център е част от превръщането на районите на град София в места с уникална идентичност и значимост. Проектът има за цел изграждане на трайно сътрудничество с общинската структура в Район „Нови Искър” – град София, за прилагане на добри европейски практики в обществена полза. Важно за проекта е активното участие на децата и младите хора от района.

„Новите очи на старите сгради” е проект, който ще съдейства за подобряване на всички онези фактори, свързани с развитието, обновяването и обогатяването на културния живот в столицата в един от крайните райони. Той ще предизвика интерес със своята уникална художествено-пластична намеса в едно неочаквано, открито пространство. „Старата баня” в Район „Нови Искър” с години е нелицеприятна, изоставена сграда, близо до площад с много посещения. 

Ще превърнем това място в център с уникално създадени картини-пана, нарисувани от децата на района, които ще се впишат като нови „цветни очи” по фасадата на сградата. Това ще събуди интерес за бъдещо управление на тази сграда и на пространството около нея. Свободният достъп на публика, ще бележи мястото, като интересен и провокативен арт-център в района. 

Реализирането на идеята и използвания модел ще превърне мястото в галерия на открито. Едно пространство, което да провокира и да накара голяма група от млади хора да общуват помежду си, да се вълнуват участвайки в облагородяването му. 

Проектът е насочен към активно включване на младите хора и децата от района в творчески дейности за развитие на техния личностен потенциал и установяване на ползотворни взаимоотношения между учители, ученици и родители за нов, сплотен и задружен социален живот в общността. 

В района има функциониращи седем училища и детски градини. 

Ще привлечем най-важните участници, младите хора и децата. Ще търсим красивото, ще изведем конкурсното начало, ще организираме дни на творчество по проекта. 

Ще участват представители на отделни кметства, села. Те носят своята уникалност и идентичност, която ще покажат. 

Най-добрите изработени рисунки-пана ще украсят фасадата на “Старата баня” в края на проекта и ще са уникалната реклама на модела. Акцентът е върху социалния ефект на проекта, който ще използва изкуството като обединител на общността.

Самите привлечени публики и то основно младите хора и децата имат възможност да попият предложеният „модел-идея” и сами да я систематизират. Учителите и педагозите, които през цялата дейност ще бъдат увлечени да участват, могат след приключване на проекта да доразвиват предложения модел и да работят многократно по него. 

Този модел приет и веднъж създаден, може да се мултиплицира многократно. Да се доразвие, надгради и поддържа това атрактивно и естетизирано градско арт-пространство в район „Нови Искър”, като галерия на открито.

 

Проведени срещи, обсъдени идеите привлечени и включени в проекта:

Активно включени в създаването на нов знаков център от изоставена, стара и неизползвана общинска сграда с творческите идеи и прояви на деца, ученици, млади хора, техните учители, родители, баби и дядовци от отделните кметства на р-н Нови Искър:

1. 179 ОУ „Васил Левски“ – с. Доброславци и деца от с. Балша, учещи в училището в с. Доброславци

Директор  – Мария Аспарухова Христова

Ръководител творческите прояви – Мария Стоянова

2. Читалище „Пробуда 1921“ – с. Доброславци

Школа по рисуване 

Ръководител творческите прояви - Ренате Францова – Тричкова

3. Читалище „Христо Ботев 1919“ – с. Мировяне 

Школа по изобразително изкуство 

Ръководител творческите прояви - Атанаска Христозова

4. 170 СОУ „Васил Левски“ – кв. Курило  

Ръководител творчески прояви – Лили Прокопиева

5. Читалище „Христо Ботев 1907“ - кв. Курило

Школа по изобразително изкуство 

Ръководител творчески прояви - Елена Хаджистоянова


6. 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Негован

Директор Николай Радулов

Ръководител творчески прояви Николаева и Каменова


7. ЦДГ– 32  – с. Чепинци и нейния филиал в с. Подгумер

Ръководител творческа група на децата участници – Данка Матеева

 


 

Галерията на открито вече е факт! 

Открихме заключителната изложба от проекта „Новите очи на старите сгради“ в четвъртък, 6 октомври 2016 г. от 11:00 часа пред „старата баня“ на р-н Нови Искър. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016. Фондация „Изкуството и детето“ подреди цветните пана, обработени и създадени от прекрасните рисунки на децата от района. Малките художници се включиха и участваха активно в организираните извънучебни занимания по изкуство. 

Домакин на проекта беше р-н Нови Искър, с който фондацията има отлично сътрудничество и партньорство. Предоставената като изложбена площ неизползвана сграда в района „старата баня“ днес грейна с прекрасните, цветни картини. Изложбата е върху огромните прозорци на сградата, а тя е близо до площад с много посещения в центъра на района и така, тази изложба ще бъде видяна от всички. Създадените картини-пана, нарисувани с обич от децата, от младите и активни хора от района са нейните нови „цветни очи”. Това беше завършващата среща от проекта, откриване на изложбата.

Присъстваха Вр.И.Д. кмет на район "Нови Искър" г-жа Веселка Петкова, която поздрави участниците, г-жа Надежда Ангелска - координатор по Програма Европа - Столична община, г-жа Нели Мирчева - ст. експерт "Култура", Десислава Дамянова - мл. специалист "Проекти и програми", директорът на. 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Негован – г-н Радулов, директорът на 179 ОУ „Васил Левски“ – с. Доброславци – г-жа Христова, директорът на 32  ЦДГ – с. Чепинци, както и деца – участници в проекта, родители, учители и ръководители от школите и училищата на отделните кметства. 

Това са: 179 ОУ „Васил Левски“ – с. Доброславци и деца от с. Балша, учещи в училището в с. Доброславци; Читалище „Пробуда 1921“ – с. Доброславци – Школата по рисуване; ЦДГ– 32  – с. Чепинци; Читалище „Христо Ботев 1919“ – с. Мировяне – Школата по изобразително изкуство; 170 СОУ „Васил Левски“ – кв. Курило;  Читалище „Христо Ботев 1907“ - кв. Курило – Школата по изобразително изкуство; 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Негован.

Всички гости разгледаха изложбата и получиха рекламни дипляни и брошури, както и подаръци за своето участие – книжки от фондация „Изкуството и детето“.  

Идеята за създаване на знаков център е част от превръщането на районите на град София в места с уникална идентичност и значимост. Радваме се и вярваме, че това което всички сътворихме с този проект е именно това. Чрез използване на добри европейски практики в света на изкуството, да покажем модел и да обособим, артцентър, галерия на открито, чрез различни образи и техники.

„Новите очи на старите сгради” е проект на фондация Изкуството и детето, одобрен, финансиран и подпомогнат от Програма Европа на Столична община” и със него се илюстрира по прекрасен начин целите на Програма Европа. С радост можем да кажем, че създадохме устойчиви и трайни политики при утвърждаването и разработването на модел за социализиране и облагородяване на градско пространство, с прекрасната изложба от рисунките на децата и младите и будни граждани в един от големите, крайни райони на столицата.

Проектът постигна изграждане на трайно сътрудничество с общинската структура в район Нови Искър и фондация Изкуството и детето за прилагане на добри европейски практики в обществена полза. 

Щастливи сме че направихме заедно една прекрасна „галерия на открито“!  

Галерия със снимки