Успешната реализация на нашите проекти е изключително ценна и значима за нас. Те обогатиха и разнообразиха културния живот на столицата по уникален и неповторим начин. Сложиха начало на проекти, в които книгите нарисувани от деца, пластичните картини и дарението им за детски болници, хартиените кукли за игра и книжките помагала за дарение на децата, са продукт от работата на една творческа работилница. Това е важна и значима работа за нас, а така също и за нашите партньори, приятели и дарители, на които искрено благодарим.

Проектът „ИНОВАЦИИ В МУЗЕЯ“ е одобрен, финансиран и подпомогнат от Програма Европа 2017 на Столичната община. „Иновации в Музея“ е проект, който да покаже и насърчи разбирането как творчеството и иновациите ще допринесат за нашето личностно, културно, икономическо и социално развитие. Фондация „Изкуството и детето” има за цел да открива,…
Проектът „Новите очи на старите сгради“ е одобрен, финансиран, и подпомогнат от Програма Европа на Столичната община. Създаване на модел за естетизация на стари сгради и превръщането им в място в конкретния проект в галерия на открито. Атрактивно арт пространство, място за привличане на повече хора и място за провеждане…
Културно събитие на открито артпространство в центъра на столицата. Изложба от картините на децата с трайни увреждания и подбор на избрани детски рисунки за фонда на фондацията за Музей на детското изобразително изкуство. Проектното предложение и дейностите по него ще се осъществяват в град София. Основната работа ще е с…