Успешната реализация на нашите проекти е изключително ценна и значима за нас. Те обогатиха и разнообразиха културния живот на столицата по уникален и неповторим начин. Сложиха начало на проекти, в които книгите нарисувани от деца, пластичните картини и дарението им за детски болници, хартиените кукли за игра и книжките помагала за дарение на децата, са продукт от работата на една творческа работилница. Това е важна и значима работа за нас, а така също и за нашите партньори, приятели и дарители, на които искрено благодарим.

ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПРОДКРЕПА НА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ С проекта – Изложба – „АЗ ВДЪХНОВЯВАМ“ - Рисунки за Музея – арттерапия за деца с трайни увреждания, искаме да помогнем на най-малките, прекрасните, различните деца да намерят положителни начини да изразят своите чувства. Резултатът от това ще…
(АРТ ТЕРАПИЯ – ПРИКАЗЕН СВЯТ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЦА) Проект на фондация „Изкуството и детето“ с подкрепата на фондация „Програмирай, Успех“ Новият проект на фондация „Изкуството и детето” – "Палитра на чувствата – Аз, различното дете“ е една Арт терапия – приказен свят за различните деца. Той надгражда проектите на фондацията…
Проектът е финансиран от Държавна Агенция за хората с увреждания ИЗЛОЖБА – „ПАЛИТРА НА ЧУВСТВАТА“, събитие с културна насоченост в най-голямото музейно пространство – Национална галерия Квадрат 500. Чрез използвана на методика от АРТ-терапия, да реализираме културно събитие с рисунки на деца с трайни увреждания и комуникативни проблеми в най-голямото…
Проектът „Европа в София с младите българи – Нарисувай ми правата“ е одобрен, финансиран и подпомогнат от Програма Европа 2018 на Столичната община.Проектът „Европа в София с младите българи – Нарисувай ми правата“ е чрез иновативен подход да привлечем младите хора и децата и не само да ги запознаем с…
Проектът „ИНОВАЦИИ В МУЗЕЯ“ е одобрен, финансиран и подпомогнат от Програма Европа 2017 на Столичната община. „Иновации в Музея“ е проект, който да покаже и насърчи разбирането как творчеството и иновациите ще допринесат за нашето личностно, културно, икономическо и социално развитие. Фондация „Изкуството и детето” има за цел да открива,…
Проектът „Новите очи на старите сгради“ е одобрен, финансиран, и подпомогнат от Програма Европа на Столичната община. Създаване на модел за естетизация на стари сгради и превръщането им в място в конкретния проект в галерия на открито. Атрактивно арт пространство, място за привличане на повече хора и място за провеждане…