Успешната реализация на нашите проекти е изключително ценна и значима за нас. Те обогатиха и разнообразиха културния живот на столицата по уникален и неповторим начин. Сложиха начало на проекти, в които книгите нарисувани от деца, пластичните картини и дарението им за детски болници, хартиените кукли за игра и книжките помагала за дарение на децата, са продукт от работата на една творческа работилница. Това е важна и значима работа за нас, а така също и за нашите партньори, приятели и дарители, на които искрено благодарим.

Проектът „Заедно през мъдростта на миналото – заедно в бъдещето “ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма Европа 2023 от фондация Изкуството и детето „Заедно през мъдростта на миналото – заедно в бъдещето“ е проектът в който, чрез хепънинг-събития и иновативен подход да привлече младите хора…
Проектът „Изкуството променя моя град“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма Европа 2021 от фондация Изкуството и детето Готови сме да започнем работа по проекта „Изкуството променя моя град“ с който ще надградим модел за устойчиви политики и социализиране на градски пространства. В „Работилница в действие“…
ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПРОДКРЕПА НА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ С проекта – Изложба – „АЗ ВДЪХНОВЯВАМ“ - Рисунки за Музея – арттерапия за деца с трайни увреждания, искаме да помогнем на най-малките, прекрасните, различните деца да намерят положителни начини да изразят своите чувства. Резултатът от това ще…
(АРТ ТЕРАПИЯ – ПРИКАЗЕН СВЯТ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЦА) Проект на фондация „Изкуството и детето“ с подкрепата на фондация „Програмирай, Успех“ Новият проект на фондация „Изкуството и детето” – "Палитра на чувствата – Аз, различното дете“ е една Арт терапия – приказен свят за различните деца. Той надгражда проектите на фондацията…
Проектът е финансиран от Държавна Агенция за хората с увреждания ИЗЛОЖБА – „ПАЛИТРА НА ЧУВСТВАТА“, събитие с културна насоченост в най-голямото музейно пространство – Национална галерия Квадрат 500. Чрез използвана на методика от АРТ-терапия, да реализираме културно събитие с рисунки на деца с трайни увреждания и комуникативни проблеми в най-голямото…