Работна среща „Новите очи на старите сгради“

Екипът на фондация Изкуството и детето организира и проведе работна среща във връзка с проекта „Новите очи на старите сгради”, одобрен и финансиран от Програма Европа 2016 на Столична община. 

СО Район Нови Искър е домакин на проекта и фондация Изкуството и детето има отлично, ползотворно сътрудничество и партньорство с района. Срещата се състоя на 12 юли 2016 г. от 11.00 ч. в предоставената Ритуалната зала на районна администрация „Нови Искър“ – гр. Нови Искър, кв. Кумарица, ул. Искърско дефиле 123.

На срещата присъстваха представители на всички участници, които се включиха в проекта - училища, читалища, детски градини и школи по изобразително изкуство - деца, родители, учители и ръководители, които взеха активно участие в дискусията и засегнаха важни въпроси относно предстоящите дейности на проекта. Те проследиха мултимедийната презентация от работните моменти по проекта на различните творчески ателиета. Разгледаха събраните рисунки и усетиха атмосферата на работата.

От страната на районната администрация на срещата  присъстваха, Вр. И. Д. кмет на район "Нови Искър" -  г-жа Веселка Петкова, г-жа Нели Мирчева – ст. експерт "Култура“ и Десислава Дамянова - мл. специалист "Проекти и програми". Присъстваха, кметът на с. Доброславци г-жа Светла Крумова, деца от 179 ОУ „Васил Левски“ с. Доброславци и техният ръководител Десислава Цекова, секретарят на читалище „Пробуда 1921“ – с. Доброславци – Веселина Котова, деца от школата по изобразително изкуство към читалище „Пробуда 1921“ – с. Доброславци и техния ръководител Ренате Францова – Тричкова, представители на читалище „Христо Ботев 1919“ – с. Мировяне с децата от школата по изобразително изкуство и техния ръководител творческите прояви - Атанаска Христозова, представители от читалище „Христо Ботев 1907“ - кв. Курило и ръководител школата по изобразително изкуство, художничката - Елена Хаджистоянова, 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Негован с техния представител – учител, Ганка Цолова, Директорът на ЦДГ 32  – с. Чепинци, както и двете ръководителки на творческа група на децата участници – Данка Матеева и Веселина Колева, присъстваха много деца и родители, както и млади, но познати и изявени в района творци.

Вр. И. Д. кмет на район "Нови Искър", г-жа Веселка Петкова поздрави участниците в работната среща, оцени високо свършената работа и много хареса представените от мултимедията, последни рисунки на децата и младите хора от район „Нови Искър“, които с ентусиазъм и огромно желание ги измислиха, нарисуваха и подготвиха. 

Екипът на фондацията поздрави всички участници и им раздаде грамоти за тяхното активно и успешно участие.

Проектът „Новите очи на старите сгради“ продължава със следващата дейност, която ще доведе до създаването на една галерия на открито. Избраните детски картини ще бъдат обработени и отпечатани като големи картини-пана. Те ще бъдат монтирани върху всички прозорци на сградата „Старата баня“ в административния център на район „Нови Искър“.

Работната среща премина изключително емоционално в откровени разговори с децата и младите хора, участниците в проекта.

Успяхме в работната среща да достигнем и надградим поставените цели от проекта:

Създаване на модел за естетизация на стари сгради и превръщането им в място за провеждане на различни мероприятия с обществена значимост в район „Нови Искър” град София.

Чрез използване на добри европейски практики в света на изкуството, да  покажем модел и да обособим, арт център, галерия на открито, чрез различни образи и техники.

Да покажем как се постига уникална идентичност на конкретна стара и изоставена сграда. Превръщането и в знаков център да бъде пример на добра комуникация между различни НПО и общински структури за цялата общественост, населяваща район „Нови Искър”.

Създаването на трайно сътрудничество за работа в обществена полза, показва нуждата от изграждане на постоянен модел. Това е част от пъзела, начало на търсенето и реализацията на проектното предложение.

Чрез мониторинг във вид на попълнените анкети, получихме обратна връзка от обществеността в район „Нови Искър”, за ползите и удовлетворението от един такъв проект, насочен към създаване на уникална идентичност в периферен район на град София.

Активно включихме в проекта да участват младите хора и децата, които от ранна детска възраст опознават нови техники и методи и чрез изкуството се включиха в дейности в обществена полза. Чрез тях увлякохме в участие с идеи и мнения техните родители, учители баби и дядовци, цялата общественост на района.

 

Прочетена 1671 пъти