„Европа в София с младите българи – Нарисувай ми правата си“ – Заключителна среща

На празника на детето, 1 юни, Фондация "Изкуството и детето" проведе заключителна среща по проект „Европа в София с младите българи – Нарисувай ми правата си“, който  се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2018 г.

В откритото пространство пред Националната Галерия Квадрат 500 се събраха  участниците, представители на двадесет столични училища, читалища и студиа по изкуство към Национален дворец на децата. Михаела Иванова, общински съветник и член на Програмния Съвет на Програма „Европа“ поздрави всички присъстващи и изказа задоволство от извършените  дейности по проекта, който е ценен с  правната си насоченост. Тя сподели своите виждания за децата, като част от един екип, работещ съвместно с институциите. Боряна Занова, председател на Фондация „Изкуството и детето“ раздаде грамоти  на участниците и ръководителите на школи. Гости на събитието бяха Весела Радоева, изкуствовед от Националната галерия,  Яна Братанова и Сияна Минева от отдел „Образователни програми“, художниците Николай Маринов, Костадинка Кръстева, Милена Владкова, Димитър Стоянов, Ренате Тричкова, както и изявени учители, представители на училища, включили се в проекта – Донка Александрова и Цветелина Лагадова от 35 СУ „Добри Войников“,  Николай Маринов от 133 СУ „Ал. С. Пушкин“. 

Сред присъстващите бяха децата със специални образователни потребности  от 59 Детска градина „Елхица“, заедно с екип от специалисти психолози и педагози, водени от  г-жа Румяна Данчева. Те направиха тебеширени рисунки в началото на срещата, изгледаха с интерес театралната игра на по-големите си приятели и  получиха  книжка за правата на детето, с прекрасни илюстрации на младите участници в проекта. Книжката е резултат от творческата работа в „Правната работилница“ и  включва адаптирания за деца текст от Конвенцията за правата на детето, съпътстван от  илюстрации, представящи вижданията на децата за живота през призмата на техните права.  

По време на проекта бе избран и любим герой,  който се анимира и популяризира, за да се превърне в  символ на познание относно правата на децата.

Избрани детски рисунки, направени от участниците, бяха  съхранени за бъдещия Музей на детското и младежко изкуство.

Постигнати цели, дейности и резултати по проекта

Проектът „Европа в София с младите българи – Нарисувай ми правата си“ привлече младите хора и не само ги запозна с Европейската Конвенция за правата на децата, но ги включи в “Правна работилница“. В нея участниците дебатираха, рисуваха визуализираха отделните права. Така им помогнахме да разберат необходимостта от доброто познание на правата си, да ги познават, но да знаят, че имат и задължения. На базата на основния ратифициран документ – Европейската Конвенция за правата на децата и необходимостта младите хора да са запознати с нея, осъществихме нашите хепъннинг, творчески срещи и обучителни сесии с деца от двайсет различни училища в столицата. Включихме ги активно в познавателен процес, като им показахме с творческата провокацията на рисунката, какви са образите на правата но и на задълженията. Заедно подбрахме образа на най-добрия герой, който анимирахме, за да стане символ, знак за общуване и познание. 

Целта беше постигната, чрез обучение, иновация и творчество. Младите хора участваха активно в създаването на символа на правното помагало – Книжка с детските права и детските илюстрации. Запознахме ги с принципа, че Висшите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до тях. 

Дадохме възможност в проекта да се включат най-малките деца, които участваха със своите млади родители. Основно внимание отделихме и на деца в неравностойно положение, деца с проблеми за подобряване, привличане и задържане интереса им в детските градини и училищата. Проектът постави за цел да запознае и включи в различните дейности и децата със специални образователни потребности. 

Включихме иновативни подходи на популяризиране и обучение, като използвахме адаптирания текст за правата на децата. Запознахме ги с него и чрез изкуството насърчихме участниците да го познават, научат, разберат и популяризират. Това допринесе за повишаване на осведомеността по сложната юридическа тема от закона за правата на децата.

Създадохме заедно с участниците образ на герой – рисунка която всички участници харесват, познават и избират за водач на правното помагало. Тя се превърна в анимиран герой при общуване между младите хора по темата за техните права в интернет пространството.

Текстовият материал за правата от Конвенцията се превърна в познавателно и образователно четиво. 

Избрани работни рисунки направени в творческите сесии върху различни теми - права се подбраха и станаха илюстрациите в книжката помагало.

Всички тези избрани рисунки се съхраниха с цел надграждане на идеята за подбран архив за бъдещ Музей на детското и младежко изкуство, който фондация „Изкуството и детето“ създава.

 

Прочетена 1649 пъти

Медия